logotip georgina artigas

Disseny gràfic

El disseny gràfic s’utilitza per a comunicar de forma visual un concepte, una idea, un servei o una activitat. Busquem la la bona disposició dels elements com la tipografia, les imatges, les il·lustracions, els gràfics, els logotips. Pensem en les gammes cromàtiques i el que associem a elles per tal d’establir una correcte comprensió de la intenció i la funció. S’investiguen els materials i els formats més adequats a cada necessitat.
Georgina Artigas - Disseny gràfic

Quin és el procès

Desenvoluparem un bon brífing junt al client per establir quines són les necessitats. Establirem quins són els atributs diferencials respecte a la seva competència directa. Buscarem els adjectius que definiexen la marca i es volen ressaltar, per oferir el disseny més adequat al seu producte o servei. Li proposarem diferents opcions gràfiques. Farem el seguiment i ajudarem a la seva implamantació.

Serveis

Tens un negoci i necessites un logotip, un rètol, la papereria? Se’t han acabat les targetes personals i vols aprofitar per fer un canvi d’imatge? Vols utilitzar el teu cotxe per publicitar el teu negoci ? Necessites banderoles, cartells, programes de mà, detalls d’empresa, uniformes personalitzats? La solució es troba en el disseny gràfic.

Imatge corporativa / Disseny editorial / Gràfica efímera / Senyalèctica / Packaging / Publicitat / Web / Rotulació / Logotips / Papereria d’empresa / Marxandatge / Targeta Personal / Cartell / Díptics / Postals / Calendaris / Catàlegs / Revistes / Programa de mà / Anuncis de premsa / Banners / Rotulació de Vehicles d’empresa / Manuals d’imatge corporativa / Plafons explicatius / Roll-up / Tòtems / Cartes Restaurants / Bosses / Detalls d’empresa / Etiquetes / Il·lustració / Desplegable informatiu / Banderola / Pancartes / Samarretes / Uniformes de treball / Publicitat

GRÀFICA EFÍMERA

Targeta Personal, Díptic, Tríptic, Desplegables, Cartell, Postals, Flyers, Calendaris…

IMATGE CORPORATIVA

Logotip, Marca, Papereria, Rotulació, Senyalèctica, Marxandatge Publictàri, Opi…

DISSENY EDITORIAL

Disseny de catàlegs, Creació de revistes, Programa de mà, Fulletó, Edició de llibres…

IL·LUSTRACIÓ

Pictogrames, Banners, Sliders personalitzats, Etiquetes, Cartells, Infografies…

Descripció dels serveis de disseny gràfic que oferim

GRÀFICA EFÍMERA

Targeta Personal, Díptic, Tríptic, Desplegables, Cartell, Postals, Flyers, Calendaris, Cartes Restaurants, Invitacions casament, Targetes de fidelització de Client, Felicitacions de Nadal d’Empresa…
S’anomena gràfica efímera a aquells treballs gràfics que estan pensats per tenir una curta durada. Per exemple els cartells anunciien algun esdevenim amb data concreta i que per tant el seu ús és de durada molt limitada. Així mateix els díptics informatius són pensats per promocionar algunes activitats o uns productes nous.
Dissenyem i assessorem en els els formats, els plegats i els acabats més adequats en cada cas.
Serveis de disseny gràfic. Gràfica Efímera
serveis de disseny gràfic. Imatge corporativa

IMATGE CORPORATIVA

La imatge corporativa conforma desde la creació d’un logotip i la marca a la seva aplicació en la papereria d’oficina, com el paper de carta, els sobres, les carpetes, les targetes personals, les campanyes publicitàries en cartells, opis, marquesines, retolació de cotxes d’empresa, o en busos, anuncis a diaris i mitjans digitals, banners, newsletters, roll-ups, stands per fires, catàlegs, pàgina web i tots els suports de comunicació que es necessitin.
Es treballa tot l’imaginàri i els conceptes que es troben en la marca.

DISSENY EDITORIAL

El disseny editorial engloba diferents especialitats com la creació de memòries anuals d’empresa, edició de llibres, catàlegs de productes, programes de mà per a Festivals o programació estable, fulletons de cursos o activitats, llibre d’artista, maquetació i diaris, revistes o butlletins.
En aquesta disciplina es troben diferents fases en cada projecte: la edició de textos trobant les maneres de destacar i col·locar per a millorar-ne la comprensió, la realització de de graelles, la fotografia, la enquadernació tant el tipus d’acabat com el format, la impressió i la publicació en línia.
Serveis de disseny gràfic. Disseny editorial
Serveis de disseny gràfic. Il·lustració

IL·LUSTRACIÓ

La il·lustració com a element gràfic amb caràcter dóna possibilitats de comunicació que de forma verbal no es podrien transmetre. Ja sigui a partir d’una il·lustració més esquemàtica, i simbòlica com a partir d’una il·lustració més naïf i propera.
El dibuix com a tret diferencial en la comunicació gràfica d’un negoci li dóna una connotació més humana i més càlida.
Podem aplicar la il·lustració desde al packaging i les etiquetes, com a la portada d’un llibre o un cd, un cartell, uns fulletons, una carta de restaurant, infografies, sliders personalitzats, campanyes per a les xarxes socials, o per crear un estampat…